Geologiexkurssion Norge 2006

Detta var en resa som ingick i en kurs när jag läste geografi inom lärarprogrammet. Närmare bestämt nån kurs i kvartärgeologi.
Kvartär är den tid då vi har haft olika istider här i norden, och kvartärgeologi handlar om hur nedisningarna mm har påverkat berggrunden och landskapet.
Kvartär är den senaste geologiska tidsåldern. Man kan säga att vi fortfarande lever i kvartär, men den har varat i 2,6 miljoner år.
Om hela jordens historia var en timme, så skulle kvartär var de sista 47 sekunderna.
De mindre och större landformer ni ser exempel på här, som t.ex. jättegrytor, fjordar, glaciärer, de har bildats under kvartär. Fler exempel på landformer från kvartär är t.ex. ändmoräner som Fjärås bräcka, rullstensåsar mm.
Den största delen av berggrunden i Skandinavien, t.ex. fjällen i Sverige och Norge, bildades för över 400 miljoner år sedan. Så den har redan vart med om massor, innan den utsattes för erosionen från istiderna under kvartär-tiden.

 Jättegryta


Pinnackles

 TrollstigenÅlesund

 GeirangerfjordenDet finns få människor i världshistorien som har lyckats se töntigare ut än jag gjorde här iklädd sydväst! 😂😂

 Dalsnibba

U-dal
Nigardsbreen

 Spår efter nischglaciärBada i smältvatten från glaciär.