Modell

 
2012-2016:


malene dalenbäck
Foto: Frank Hansen

Den första bilden är tagen på en geologiskt intressant plats, så tänkte berätta lite om det. Såhär ser det ut i området. Berghällen man ser bakom mig är en del av den äldsta landformen i Sverige!!! Nämligen det "sub-kambriska peneplanet". 
Sub betyder under. Kambrium är en tidsepok. Sub-kambrisk betyder att det har legat under bergarter som bildades under kambrium.  

Peneplan är en bergyta som har eroderats ner maximalt, så att det nästan är helt platt. Som ni även ser på andra bilden. (I nivå med havsytan vid tiden för peneplanets bildning.) Detta har skett i delar av Skandinavien innan kambrium, för mer än 500 miljoner år sedan. 

För att berg ska nötas ner och bli så platt krävs det att de nedbrytande krafterna har varit större än de uppbyggande under extremt lång tid. Uppbyggande krafter är vulkanism och rörelser i jordskorpan. I detta område var det nästan inga sånna uppbyggande processer på 100 miljoner år. Därför kunde berget "ostört" nötas ner tills det var helt borta, helt platt berggrund. 

Subkambriska peneplanet har varit större, och man kan även se det på andra platser, men inte lika tydligt. Stora delar har förstörts t.ex. på grund av rörelser i jordskorpan, och att det då t.ex. tryckts upp och kunnat börja eroderas ner igen, till en början ojämt. 

För att en landform ska bevaras krävs det att den har varit täckt av annat berg.

Här i Nordkroken vid Vänerns strand har peneplanet bevarats tack vare att det varit täckt av berget man ser i bakgrunden: Halleberg. 

Under kambrium avsattes sedimentära bergarter på peneplanet. Dessa har sedan eroderats bort igen, förutom på vissa ställen, som t.ex. Halle- och Hunneberg. Dessa sk. "platåberg" finns kvar eftersom en hård magmatisk bergart; diabas, spred ut sig i ett skikt i ett område, och bildade som ett lock som skyddade berggrunden under från att vittra bort. Halle - och Hunneberg låg över det subkambriska peneplanet och skyddade det. Ju närmare man kommer platåbergen, desto mer nyligen har de kambriska bergarterna nötts bort.

Och här, precis intill Halleberg, kan vi därför stå på en landform som bevarats i en halv miljard år!

Lite mer för att sätta detta i tidsperspektiv: Det var under kambrium som det skedde en stor utveckling av djur med skal och skelett. De bevaras lättare som fossil än tidigare organismer som fanns på jorden. Typiska mest kända art från kambrium är trilobiter.
Läs mer om:
Kambrium 
Platåbergen i Västergötland

malene dalenbäck
Foto: Joakim Oscarsson
Produktbilder PXC. Foto: Lovisa Göransson. Bröllopsmässa. Klänning: Hanna Morris. Make up /hår: Boel Lundh. 
Foto: Helena Mattila. Make up: Michaela Hansen. 
Foto: Francis Görmarker. Make up: Malene. Accesoarer: Sandra Hila. 
Foto: Jan Monsen. 
malene dalenbäck

Foto: David Brohede. Fotograferad med analog kamera. 

Foto: David Brohede. Foto: Mikael Selington. 
malene dalenbäck
Foto: Björn Lindberg. 


Foto: Pelle Larsson. 
malene dalenbäck
Foto: Esko Kinnunen. 

Behind the scenes=) Pelle och Esko =)
malene dalenbäck
Foto: Frank Hansen. 

Foto: Leo Erdfelt

Foto: Janne Wiberg


Produktbilder PXC. Foto: Lovisa Göransson. 
Foto: Pelle Larsson. 

Foto: Pelle Larsson. 


Truckmeet
Broschyrer Volvo


Jättegammalt;) 2008-2011:


Foto: Mikael Olsson
Produktbilder Hisab Joker. Foto: Thomas Carlen. 

Från nån webbshop för 100 år sen. 


Foto: Johan Andersson


Foto: Johan Andersson. 


     


Foto: Joakim Karlsson